👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق چرا ما خواستار گرامر قانونمند هستیم؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق چرا ما خواستار گرامر قانونمند هستیم؟

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏چرا ما خواستار گرامر قانونمند هستیم؟

‏گفتار نوعی ازفعالیت است که درزمان ادغام شده ، گوینده به اضطرار کلمه ای را ‏ ‏می گوید وبه دنبال آن کلمه ی دیگروبعد بازکلمه ی دیگر وهمین طور ادامه می یابد . مشکلات آشکار وشناخته شده ای درتطبیق اینگونه کلام با مراتب مرحله به مرحله بیانگراین است که چطورزبان قابل شناسایی است . اما بسیاری ازمقوله های ارتباطی شفاهی زبان به سختی قابل بررسی اند بجزدرمتونی که بررسی کلام را به عنوان یک پدیده ی جاری درنظرمی گیرند . ‏ ‏اینجاست که نیازی به کاربرروی این مسئله ‏که : گرامرقانون مندی ارائه دهیم‏،‏ نمی باشد‏.‏ درمقایسه با این تفکر چینی که ب‏ه‏ آسانی درچنین بررسیها یی بطورتوافقی مورد استفاده قرار می دهند. کاربران این کتاب مایلند این مطالب را با همان روحیه ی مکاشفه ای ‏خود ‏بخوانند تا‏اینکه بخواهند آن را‏ برطبق مطالب نوشته شده ی ‏کتاب‏ ، بیاموزند .

‏این امر مستقیماً با تقاضاها ی مشخصی مربوط می شود ویا با ارائه ی راه حلی برای مسائل تئوری و یا با آن قسمت از مطالب عملی که معلمان زبان ویا دیگران ممکن است به آن علاقه مند باشند . اما با در نظر گرفتن ارتباط زبان با این چنین مشکلاتی وچنین موضوعات آموزشی ، امید آن می رود که مسائلش برای همه ی کسانی که به نحوی با زبان سروکاردارند ، آشکارگردد . به دلیل وجود چنین مشکلاتی که درجایگاه علم زبان شناسی ظاهر گردیده ، ‏یک تلاش جدی برای درشمارقوانین آوردن مقوله های کلام نوشتاری صورت گرفته است که اساساً مطلوب واقع شده است.‏

‏تجزیه وتحلیل مباحثه وسخنرانی

‏3

‏درمیان بسیاری ازدلایل ارائه شده ، باید به سوالاتی توجه داشته باشیم که توجه دانشمندان رابه خود معطوف داشته ، آنهایی که دراین زمینه ها بطوراختصاصی کارکرده ‏وزمان زیادی راروی تحقیقات خود صرف کرده اند‏ . مطالبی که ما به طورکلی آنها را به عنوان تجزیه وتحلیل مباحثه توصیف می کنیم . بسیاری ازکارهایی که دراین زمینه صورت گرفته ‏ ‏تحت عنوان تحلیل وتجزیه ، توصیف می گردند ‏، توصیفی که نه تنها‏ ‏ جمله ی گرامری را به عنوان یک پدیده ی توصیفی می پذیرد، بلکه گاهی نیزبیانگر وجود برخی موانع وگسستگی هاست . طرفداران هردومکتب تمایل دارند ازآنچه گروه مقابل انجام می دهد، یادداشت هایی داشته باشند.

‏بدیهی است آن گروه ازکلمات که گرامر نویسان آنها را جمله می نامند ، بدون توجه به معنی ، بخشی ازفعالیت ارتباطی هستند که تحلیل گران کلام عموماً به آن توجه دارند. با یک نگاه عمیق تر به تحلیل مباحثه متوجه می شویم که یک سلسله مراتب مشخصی به عنوان مدل های گرامری یک ساختا رمباحثه به کاررفته است .تصور‏ ‏می شود بخش های مختلف مباحثه وسخنرانی همان طور که طرفداران م‏کتب ‏هالیدایان‏ درمدل خود ارائه داده اند ‏، با یکدیگر رابطه دارند. ‏هالیدایان‏ معتقدند رابطه بین اجزاء اصلی کلام وجود دارد .

‏ نتیجه ی این دیدگاه ، به این نکته اشاره دارد که دونوع ساختار آنقدر مشابه اند که گویی اساساً ازیک نوع هستند وبه این دلیل بعیداست که کاربران زبان ، دوسیستم ساختاری متفاوت را به کاربگیرند. اگرچه ما را ازاین فرضیه که کلمات نا پیوسته اند‏،‏ دورمیکند .‏

‏اجزای یک سبک تجزیه ،‏ ‏ فقط می توانند تحت عنوان تمایل به همزمانی با سبک دیگری ، مورد توصیف واقع شوند. ابتدایی ترین بخش تجزیه وتحلیل سخنرانی تقریباً به بررسی بخش گرامری می پردازد . اما ‏گاهی‏ ما یک جزء را به گونه ای توصیف می کنیم ودرعمل طوردیگری رفتارمی کنیم، یعنی آنچه را توصیف می کنیم درعمل،خلاف آن را

‏4

‏انجام می دهیم‏. گرامربه خصوصیات رسمی یک جزء مربوط می شود وسخنرانی به ویژگی های کاربردی آن اشاره دارد .

‏ ‏نوع خاص سخنرانی که ‏سینکلر‏و‏کلدهارد‏ درموقع اختراع این مدل ، آن را‏ ‏ مد نظرداشتند ، این بود که معلمان ودانش آموزان بطورمشترک درتعاقب نوع معینی ازدرس کلاسی ، آن را ایجاد کنند.توصیفات آن نیزبرای انواع دیگرسخنرانی بکاربرده شده است . گاهی اوقات یک نقد ادبی جنجال برانگیزبه دنبال داشته است . خلاصه ی یکی ازاین نقدها توسط ‏استاپس‏ ازاین قراراست : همه ی انواع سخنرانی را نمی توان ساختاری نامید . مثلاً آن نوعی که درکلاس اجرا می گردد ‏. چنین دیدگاهی در‏ ‏موقعیت های رسمی خویشاوندی کاربرد اولیه دارد ، به گونه ای که هدف اصلی آن ‏ ‏دسته بندی وانتقال بخشی از اطلاعات است ونیزدرمکالمات اتفاقی بین افراد همتراز اجتماعی کاربرد کمتری دارد. درچنین موقعیت هایی کاربردعمومی این مباح‏ثات فقط جنبه ی احساسی واجتماعی دارد. همین طورباید اضافه کنیم که تجزیه وتحلیل صحبت‏ ‏ یک نفری کاربرد زیادی ندارد، چون مفهوم کلی تبادل‏،‏ به تغییرات تکراری یک نقش که بین گوینده وشنونده جریان دارد ، بستگی دارد . همان طور که ‏کلدهارد‏ اشاره کرده ، حتی درمباحثات کلاسی هم چنین مشکلاتی نیز وجود دارد . درساده ترین مرحله ، این سؤال‏ پیش می آید که آیا یک سخنرانی دودقیقه ای توسط معلم ، دارای‏ ‏سلسله مراتب هست یا خیر.

‏ ‏ ‏اگرچه بعضی ازانواع مباحثه بی شک ، می تواند مطابق با مدل های اصلی به اصلی‏ ‏ مورد تجزیه وتحلیل قراربگیرد . دراین روش ضرورت دارد که با ساختار جمله سروکارداشته باشیم . البته اجزای انواع مختلف ‏وقایع‏ می تواند مورد مشاهده قرارگیرد ودراین نوع ارتباط سهیم باشد. اما حداقل بعضی ازآن وقایع ممکن است قابل اصلاح به مدل پیشروی خط به خط با شد.وقتی ما به محققانی که مکالمه را چه رسمی یا غیررسمی مورد بررسی قرارداده اند ، توجه کنیم ، تکیه واعتماد بیشتری برانواع ساده ی ساختار پیدا می کنیم .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره ماشينهاي شخم اوليه فایل ورد قرارداد نمايندگي فروش محصولات و خدمات .. دانلود پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه تحقیق سیستم های گواهی ملی تضمین کننده گردشگری پایدار ارزيابي ادواري