👈 فروشگاه فایل 👉

اساس راهبرد منابع انساني چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

اساس راهبرد منابع انساني چیست؟

مقدمه

دليل اينكه فقط معدودي از سازمانها دست به تدوين راهبردهاي منابع انساني زده اند ، چيست ؟ چرا شركتهايي كه در تدوين راهبردهاي خود در سطوح بنگاه ، واحد كسب و كار و وظيفه سرمشق و پيشتاز بوده اند ، در تدوين راهبردهاي مديريت بر كاركنان خود اينگونه كند عمل مي كنند ؟‌

اين گونه نيست كه منايع انساني به خاطر بيش از حد غير راهبردي بودن سزاوار داشتن هيچ راهبردي نباشد بلكه بر عكس ، تمام شواهد حاكي از آن است كه مديران ارشد هر روز بيش از روز قبل بر اهميت مسايل انساني به عنوان مهمترين مسأله روياروي سازمانها واقف مي شوند . تغيير اصطلاح “ پرسنل “‌به “ منابع انساني “ بيانگر اين مسأله ايت .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست درس‌نامه اصول ارتباطات و مخاطب شناسی وورد در مورد:حمایت از کالای ایرانی تحقیق مکانیزه کردن سیستم بیمه پاورپوینت درس بیست و دوم تاریخ سوم انسانی