👈 فروشگاه فایل 👉

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

ارتباط با ما

... دانلود ...

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

كاربردآن براي محاسبه بهاي تمام شده خدمات در سيستم بيمارستاني

مقدمه

امروزه با رشد و توسعه تكنولوژيهاي پيشرفته در ابعاد مختلف توام با افزايش پيچيدگي و تنوع فعاليتها، درك اين تغييرات و سنجش تاثيرات آن بر هزينه هاي سازماني اهميت زيادي دارد. اهميت اين امر براي واحدهاي خدماتي با توجه به اينكه درجه تنوع و تغييرات در آنها، نسبت به فعاليتهاي توليدي بيشتر است، مضاعف مي باشد. بديهي است كه شناخت اين فعاليتها و سنجش تاثيرات آن برهزينه هاي سازماني مستلزم طراحي يك سيستم مناسب هزينه يابي در اين زمينه مي باشد. اهميت شناخت وكنترل هزينه ها چه در موسسات دولتي و چه در سازمانهاي خصوصي بر كسي پوشيده نيست. اما دستيابي به اين مهم، نيازمند طراحي يك سيستم مناسب و كارآ است كه قادر به شناخت تنوع وپيچيدگي فعاليتهاي، وسنجش تاثيرآن بر هزينه هاي ارائه خدمات باشد. سيستم هاي سنتي هزينه يابي، خصوصا سيستمهايي كه در سطح بيمارستانهاي كشور استفاده مي گردد، بدليل ماهيت آن عملا قادر به برآوردن اين انتظارات نمي باشد. چون اين سيستمها بر اساس يكسري تعرفه هاي ثابت وضع شده و بدون توجه به شرايط و وضعيت هر بيمارستان، بهاي تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه مي كند. بديهي است كه استفاده از اين روش علاوه بر اين كه باعث ايجاد اشكالات و نواقصي در محاسبه بهاي تمام شده واقعي مي گردد، اطلاعات مناسبي را براي تصميم گيري در اختيار مديران قرار نمي دهند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت خلقت انسان از دیدگاه غرب و اسلام پاورپوینت درباره بهداشت روانی در سوانح و بلایا ویژه رابطین ستاد بحران پاورپوینت درباره طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان موضوع گنجایش