👈 فروشگاه فایل 👉

حسابداري دارايي هاي نامشهود

ارتباط با ما

... دانلود ...

حسابداري دارايي هاي نامشهود

مقـدمــه‌

1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ و تعيين‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ آنهاست‌.

دامنه‌ كاربرد

2 . الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ نامشهود بكار گرفته‌ شود مگر در موارد زير :

الف‌. ماليات‌ انتقالي‌ به‌ دوره‌هاي‌ آتي‌.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره سلامت روان در بارداری پاورپوینت چالش های اساسی اقتصاد ایران تحقیق تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران دلایل و زمینه های رشد و توسعه اقتصاد ترکیه در دوران اخیر پاورپوینت در مورد خلاصه نموداری کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی