👈 فروشگاه فایل 👉

تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها

تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها

چكيده

برنامه ريزي استراتژيك نقش كليدي در موفقيت سازمانها در ميدان رقـــابت دارد. اين نوع برنامه ريزي اگر به درستي تدوين شود، به انتخاب استراتژي هايي منجر مي شود كه درصورت اجراي صحيح و به موقع، موجب تعالي و پيشتازي سازمان مي شود.

امروزه فعاليتهاي اقتصادي جهان را تركيبي از سازمانهاي بزرگ، متوسط و كــوچك انجام مي دهند. همه اين سازمانها در محيطي متلاطم و بازاري به شدت رقابتي به دنبال پيروزي در برابر رقباي خود و ارضاي نيازهاي مشتريان خود هستند. برنامه ريزي استراتژيك در صورت تدوين و اجراي درست، ابزاري سودمند براي موفقيت شركتها در بازار رقـابت جهاني بوده و مي تواند آنها را سرپا نگه دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت برگزاری دومین نشست تخصصی مدیران و کارشناسان معاونت پاورپوینت در مورد ا1ستاندارد هتل استان تهران پاورپوینت علوم زیستی و بهداشت پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت 2